KHÁCH SẠN QUEEN T&T ĐÀ LẠT

Địa điểm: 239B Phan Đình Phùng, Phường 2, Đà Lạt

Mô tả: 7 x 500m2

Tình trạng: Đã hoàn thành

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX