KHÁCH SẠN QUANG THANH – YÊN LÃNG, ĐỐNG ĐA, HÀ NỘI

Chủ đầu tư : Ông Phạm Quang Thanh

Địa điểm : Đường Tiên Lãng, Quận Đống Đa, Hà Nội

Diện tích : 8 tầng x  250m2, nhịp 8m

Tình trạng : Đang thi công

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp  công nghệ sàn phẳng TBOX