KHÁCH SẠN HÀ GIANG

Chủ đầu tư : Ông Phan Văn Hoàn

Địa điểm : Thành Phố Hà Giang

Mô tả : 5 tầng x 700m2, nhịp 9m

Tình trạng : Đang chuyển giao công nghệ

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn hộp nhựa