HƯNG THÁI OFFICE

Địa điểm: 181 Phong Định Cảng, TP. Vinh, Nghệ An

Quy mô dự án: 6 tầng

Tiến độ: Đã hoàn thành