HUỆ KHOA AUTO – NGHỆ AN

Chủ đầu tư : Huệ Khoa Company

Địa điểm : 79 Xô Viết NGhệ Tĩnh, Tp.Vinh, Nghệ An

Mô tả : 3 tầng x 600m , nhịp 12m

Tình trạng : Đã hoàn thiện

Nhiệm vụ : Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn phẳng TBOX