HẢI PHÒNG- KHÁCH SẠN LAKE VIEW

Chủ đầu tư:  Chú Phong

Địa điểm: Bến Xe Kiến Thụy – Hải Phòng

Mô tả:  6 tầng x 400m2

Tình trạng: Đã hoàn thành năm 2018

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX