HẢI PHÒNG – KHÁCH SẠN 147 CÁT DÀI

Địa điểm: 47 Cát dài – Hải Phòng

Tư vấn kiến trúc: Vinh Loc

Mô tả: 7 tầng x200m2

Tình trạng: Đang thi công sàn mái T09/2018

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX