HẢI DƯƠNG – VĂN PHÒNG CHO THUÊ

Địa điểm: Tp. Hải Dương

Mô tả: 7 tầng x180m2

Tình trạng: Đang thi công cọc

Nhiệm vụ:Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX