HÁCH SẠN CKC – ĐỒNG HỚI QUẢNG BÌNH

Khách sạn 14 tầng

Diện tích sàn : 530m2,

Nhịp lớn nhất : 10m