HÀ NỘI – VĂN PHÒNG LONG BIÊN

Địa điểm: Long Biên – Hà Nội

Tư vấn kiến trúc: NEVOTECH HN

Mô tả: 7 tầng x 500m2

Tình trạng: Đang thi công

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế, chuyển giao giải pháp sàn TBOX và thi công