HÀ NỘI – VĂN PHÒNG DƯỢC HÀ TÂN PHẠM

Địa điểm: Khu đô thị Thanh Hà Cienco 5

Mô tả: 7 tầng x250m2

Tình trạng: Đang thi công

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX