DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN 5 SAO DCK HOTEL

Chủ đầu tư: Tập đoàn Thiên Minh Đức

Địa điểm: Thị xã Cửa Lò- Nghệ An

Mô tả: 28 tầng

Tình trạng: Đang triển khai

Nhiệm vụ:  Chuyển giao giải pháp sàn ô cờ TBOX