DỰ ÁN XÂY DỰNG KHÁCH SẠN 4 SAO THIÊN PHÚ HOTEL

Chủ đầu tư:Tập đoàn Thiên Minh Đức

Địa điểm: Đường 3/2 Vinh- Nghệ An

Mô tả: 11tầng

Tình trạng: Đang triển khai

Nhiệm vụ: Chuyển giao giải pháp sàn ô cờ TBOX