CÔNG TRÌNH VĂN PHÒNG 81 TRẦN ĐẠI NGHĨA

Địa điểm: 81 Trần Đại Nghĩa- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Mô tả: 9 tầng  x220m2

Tình trạng: Đang thi công

Nhiệm vụ: Tư vấn thiết kế và chuyển giao giải pháp sàn TBOX