CNG OFFICE

Địa điểm: Huyện Tân Thành, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Diện tích: 1200m2

Tiến độ: Đã hoàn thành