APARTMENT FOR RENT AT DISTRICT 7

Ch đu tư: Anh Chính

Đđim: Huỳnh Tấn Phát, Quận 7, TPHCM

Kiến trúc: Công ty Kiến Trúc Sơn Hà

Mô t: 8 tầng, nhịp 8m

Tình trng: Đã hoàn thiện

Nhim v : Tư vấn thiết kế&chuyển giao giải pháp sàn phẳng không dầm TBOX