194 GOLDENBUILDING

Địa điểm:  Huyện Bình Chánh- Tp. Hồ Chí Minh

CĐT: Công ty CP đầu tư xây dựng 194

Tình trạng:  Đã hoàn thiện